В помощ ли са консултантите по кърмене?

Международните консултанти по кърмене са сертифицирани от International Board of Lactation Consultant Examiners /IBCLC/. Това е международна организация, която е създадена през 1985 год. с цел да обучава и помага на майките по света да преминат по-лесно през трудностите, които съпътстват понякога процеса на кърмене.

Желаещите да придобият това звание преминават през определен брой часове на обучение, необходимо е да имат най-малко 1000 часа пряк контакт и грижа за майките и техните новородени . Изпитът се провежда само веднъж в годината. Аз го положих успешно през миналата година(2021).

Консултантите по кърмене се обучават да разбират процесът на кърменето от началото му до отбиването на детето. Да откриват и да дават насоки за справяне с евентуални проблеми, които биха могли да настъпят.

Какви биха могли да бъдат проблемите, за които консултантите биха от полза за разрешаването им?

Разранени зърна – това е една от най-честите причини, която кара майките да спрат да кърмят преждевременно. Не е редно да толерирате болката, кърменето трябва да е приятно изживяване.

Бебето не суче ефективно – запушени млечни каналчета и мастит са най-честите последствия, когато няма ефективен дренаж на гърдите. Друг признак за неефективно кърмене е почти постоянно сукане на бебето или спад в теглото.

Недостатъчно количество на кърмата – ако мислите, че млякото ви намалява, то консултантът ще наблюдава и оцени кърменето на бебето и ще предложи план за справяне с проблема.

Бебе със специални нужди – преждевременно родени деца, вълча или заешка уста, синдром на Даун.

Търсене в интернет – родителите често се натъкват на противоречива информация относно кърменето в интернет пространството.

Каквито и въпроси да имате, дори и да ви се струват глупави, консултантите по кърмене ще ви изслушат и ще отговорят на всичките Ви питания.

Leave a Reply

Your email address will not be published.